Wet en regelgeving

1) De vreemdelingencirculaire A van 1 oktober 1945:

wet-regelgeving-1
wet-regelgeving-2

2) Uitvoeringsvoorschriften van Vreemdelingencirculaire A van 10 december 1945:

wet-regelgeving-4
wet-regelgeving 5
wet-regelgeving-6
wet en regelgeving 7
wet-regelgeving-8
wet-regelgeving-9
wet-regelgeving-10