Operatie Black Tulip

Onderzoek Angela Boone

Inleiding

Operatie Black Tulip was na de 2e wereldoorlog het beleid van de Nederlandse regering om iedereen van Duitse afkomst het land uit te zetten.

Tot dusver is er nog maar weinig informatie gepubliceerd over Operatie Black Tulip. De gepubliceerde informatie blijkt bij nadere beschouwing feitelijk onhoudbaar te zijn. Een kritische dialoog hierover is tot op heden helaas onmogelijk gebleken. Een gedegen onderzoek naar Operatie Black Tulip (zowel kwantitatief als kwalitatief) heeft tot dusver niet plaatsgevonden.

In het belang van een correcte geschiedschrijving zou dit wel zeer wenselijk zijn. Zeker voor de familieleden van de getroffenen, waaronder degenen die nu nog in leven zijn en zelf in hun jeugd de deportatie hebben meegemaakt. En voor degenen die nog steeds zoekende zijn naar antwoorden op hun vragen over vermiste familieleden.

Voor de in Nederland woonachtige Duitsers heeft de Tweede Wereldoorlog niet vijf, maar ruim tien jaar geduurd. Pas op 26 juli 1951 werden in Nederland woonachtige Duitsers ‘formeel’ niet langer als vijand van de staat gezien. Nog in 1951 eigende de Nederlandse overheid zich onterecht banktegoeden en overige bezittingen van in Nederland woonachtige Duitsers toe. Ook de bezittingen van gedeporteerde Duitsers die niet levend naar huis terugkeerden na hun deportatie werden in 1951 in beslag genomen door de Nederlandse overheid. De nabestaanden kregen geen recht op teruggave.

Deze website is een voortzetting van de oorspronkelijke website over Operatie Black Tulip en wil een platform zijn voor al diegenen, die betrokken zijn bij het onderzoek over deze periode en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis.

De website als platform werd tot stand gebracht door Angela Boone, wetenschappelijk onderzoekster, die zelf zeer hechtte aan gedegen onafhankelijk onderzoek en geschiedschrijving naar waarheid.

Zij deed dit namens gedeporteerden, ooggetuigen van deportaties en familieleden van gedeporteerden en riep hen op hun ervaringsverhalen te delen:

“Voor ons onderzoek willen wij graag in contact komen met personen die in hun jeugd zelf gedeporteerd werden en die nu woonachtig zijn in Nederland of het buitenland.

Daarnaast willen wij graag in contact komen met ooggetuigen van de deportaties en met familieleden van gedeporteerden.”

Alle betrokkenen die deze website nu onderhouden willen deze oproep ondersteunen.